Periyodik Kontrol (Muayene) Nedir ?
İşyerlerinde kullanılmakta olan tüm araç gereç ve ekipmanlardan kaynaklanabilecek istenmeyen olayların önüne geçebilmek, ileride ortaya çıkabilecek zararlardan kaçınmak , kullanılan ekipmanların ömrünü uzatmak ,uygun şatlarda çalışıp çalışmayacağını belirleme adına düzenli aralıklarla yapılan kontrol ve testlerdir.
Bu testler tekniğin gerektirdiği uygun ekipmana,donanıma ve yeterli bilgi birikimine sahip mühendisler tarafından yapılır.

Yasal Mevzuat
4857 sayılı iş kanuna dayanılarak çıkarılan işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğünün;
207,208,209,223,227 ve 244.maddeleri : Basınçlı Kapların Kontrolü : Yılda 1 Kez,

378. maddesi Kaldırma Makinalarının Periyodik Kontrolleri : Üç ayda 1 – Yılda 4 kez,

İşçi sağlığı ve İş güvenliği Tüzüğü beşinci bölüm ve Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği : Makine bazlı topraklama kontrolü yılda bir kez,

İşçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü Madde 343 ve Parlayıcı , patlayıcı ve Tehlikeli Zararlı Maddelerle Çalışan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük Madde 57 :Paratoner Topraklama Kontrolü yılda bir kez,

Parlayıcı ,Patlayıcı ve Tehlikeli Zararlı Maddelerle Çalışan İş yerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük Madde 40 :Elektrik ve Aydınlatma Tesisatı Kontrolü yılda bir kez yapılması gerekmektedir.

Detaylı Bilgi

Ölçümler ulusal ve uluslararası standartlar göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmekte ve raporlanmaktadır. Ölçüm cihazlarımızın tamamı günümüz teknolojisine ve ilgili standartlara uygun olarak seçilmiştir. Cihazlarımızın düzenli olarak akredite kuruluşlara kalibrasyonları yapılmaktadır. HEB tarafından sunmakta olduğumuz işyeri ortam ölçüm hizmetlerimiz aşağıdaki gibidir.

A. Gürültü ölçümü
B. Gürültü haritasının çizilmesi
C. Aydınlatma ölçümü
D. Sıcaklık Ölçümü
E. Nem Ölçümü
F. Hava Akım Hızı Ölçümü
G. Toz ölçümü
H. Gaz ölçümü
İ. Titreşim ölçümleri (El-kol ve vücut titreşimi- binalarda,makinelerde sürekli titreşim ve darbe ile meydana gelen titreşim)

Detaylı Bilgi