Mobil Sağlık Hizmeti; İş yerlerinin çalışanlarına meslek hastalığı ile ilgili belirli periyotlar da yaptırmaları gereken tıbbi tahlil ve tekikleri, herhangi bir iş gücü ve iş günü kaybına sebep olmaksızın ve herhangi başka bir kuruluşa gitmeksizin kendi çalıştıkları yerde yapmalarına olanak sağlayan mobilize edilmiş bir sağlık hizmetidir.

Fizyolojik Testler
Akciğer Grafisi
Odiometri Testi (İşitme Testi)
Solunum Fonksiyon Testi (SFT)
Göz Muayenesi (Refrakrometre İle )

Laboratuvar Testleri
HEB  olarak laboratuvar tetkikleri konusunda herhangi bir sınırlamamız yoktur. Hemen hemen ülkemizde yapılan tüm tıbbi tetkikleri yaptırmak ve işverenlere ulaştırma yeteneğine sahip bir kuruluşuz. Pratik hayatta en sık istenen tetkikler ise ;
• Portör Tahlilleri (Gaita Mikroskobisi, Gaita Kültürü, Burun Kültürü ve Boğaz Kültürü)
• Tam Kan Sayımı (Hemogram)
• Tam İdrar Tahlili (TİT)
• Kan Grubu
• Kan Şekeri
• Check – Up
• Böbrek Fonksiyon Testleri ( Üre – Kreatinin – Ürik Asit )
• Karaciğer Fonksiyon Testleri ( SGOT – SGPT )
• Kan Yağları ( Kolesterol – Trigliserit – HDL – LDL – VLDL )
• Serolojik Tetkikler ( HbsAg – Anti Hbs – Anti HCV )
• İdrarda / Kanda Kurşun
• İdrarda / Kanda Alüminyum
• İdrarda/Kanda Toluen, Fenol, Vanil Mandalik Asit, Hippurik Asit¡¬Vb.
• Psikometrik Testler
• Aşılar (Tetanoz, Grip, Sarılık )

Detaylı Bilgi

Çevre Danışmanlığı

• Faaliyetlerinizin Çevre Mevzuatına uygunluğunun sağlanması
• Faaliyetiniz için gerekli olan yasal ve diğer gerekliliklerin belirlenmesi
• Çevre Kanunu kapsamında gerekli izin ve lisansların alınması
• İlgili Yasal mevzuatın güncelliğinin takibi
• ÇED Raporu Hazırlanması
• Proje Tanıtım Dosyası Hazırlanması
• İş Yeri Açma Ve Çalışma Ruhsatları İle İlgili İşlemler
• İtfaiye Raporu Ve Yangın Söndürme Sistemleri İle İlgili Hizmetler
• Geri Dönüşüm Lisansı İle İlgili İşlemlerin Yapılması

Detaylı Bilgi